Školní informace k maturitním zkouškám 2016

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2015/2016 budete postupně nalézat zde:

6. 9. 2016 - Rozpis ústních maturitních zkoušek podzim 2016 (změna!)


12. 8. 2016 - Školní informace k podzimnímu termínu MZ 2016

Sdělení MŠMT - jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2016


30. 6. 2016 - Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2016


9. 6. 2016 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2016

lze podávat od pondělí 13. 6. 2016 v úředních hodinách sekretariátu. Uzávěrka podávání přihlášek bude 27. 6. 2016 v 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit!
Základní informace k podzimnímu termínu:
DT a PP se budou konat na spádové škole od 1. 9. do 7. 9. 2016 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2016).
Ústní MZ budou od 12. 9. do 20. 9. 2016 (přesné datum bude stanoveno po ukončení podávání přihlášek) a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.
Informace budou také na webu školy.
Více zde.

4. 5. 2016 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

DPO 3A

DPO 3B

DPT 3

VSČ 5

Hodně štěstí ke všem zkouškám!


24. 4. 2016 - DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE JARO 2016 (státní část MZ):

Pondělí 2. 5. 2016

Matematika DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00 (žák s SPUO-1 do 10:30)

Anglický jazyk PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 13:00, zkouška 13:15 – 14:15 (žák s SP-1 do 14:45)

Úterý 3. 5. 2016

Český jazyk a literatura DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 9:15 (žáci s SPUO-1 do 9:30, SP-1 do 9:45, SP-2 do 10:15)

Český jazyk a literatura PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 11:30, zkouška 12:10 – 13:40 (žák s SPUO-1 do 14:05, SP-1 do 14:25, SP-2 do 15:10)

Středa 4. 5. 2016

Anglický jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00 (žák s SP-1 nekoná poslech - zahájení přípravy zkoušky v učebně 9:00, zkouška 9:15 – 10:45)

Německý jazyk PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:15, zkouška 12:30 – 13:30

Ruský jazyk  PP - zahájení přípravy zkoušky v učebně 12:15, zkouška 12:30 – 13:30 (žáci s SP-2 do 14:30)

Čtvrtek 5. 5. 2016

Německý jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00

Ruský jazyk DT - zahájení přípravy zkoušky v učebně 8:00, zkouška 8:15 – 10:00 (žáci s SP-2 nekonají poslech - zahájení přípravy zkoušky v učebně 9:00, zkouška 9:15 – 11:15)

Hodně štěstí!


24. 4.2014 - Žákovský průvodce maturitní zkouškou jaro 2016 (Cermat)


18. 4. 2016 - Maturitní zpravodaj č. 37 (Cermat) - Český jazyk a literatura


31. 3. 2016 - Maturitní zpravodaje č. 35 a 36 (Cermat) - Matematika, Cizí jazyk


20. 3. 2016 - PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - 16. 4. 2016, třídy DPO 3A, DPO 3B, DPT 3, VSČ 5. Více zde.


20. 3. 2016 - PÍSEMNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - 5. 4. 2016, třídy DPO 3A, DPO 3B, VSČ 5. Více zde.


10. 3. 2016 - Sdělení MŠMT - hodnotící kritéria pro maturitní období 2015/2016


1. 3. 2016 - POZVÁNKY k písemným státním maturitním zkouškám (didaktické testy a písemné práce z CJL, MAT, CIJ) byly dnes rozeslány e-mailem všem maturantům.

Na adrese vpz.cermat.cz se maturanti nyní mohou registrovat prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ, který získali na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce v prosinci 2015. Kód je i na pozvánce.


17. 1. 2016 - KDY SE BUDE V LIVĚ NA JAŘE 2016 MATUROVAT? Termíny naleznete zde.


12. 1. 2016 - SDĚLENÍ MŠMT - Jednotné zkušební schéma v jarním zkušebním období MZ 2016


3. 12. 2015 - KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ÚDAJŮ K MZ JARO 2016

Všem přihlášeným žákům maturitních tříd byl mailem zaslán výpis z přihlášky s jeho daty a přihlášenými předměty a protokol o předání výpisu z přihlášky.

Do nejbližších konzultačních hodin je povinností žáka si výpis zkontrolovat a potvrdit svým podpisem správnost na protokolu o předání výpisu z přihlášky a tento odevzdat v sekretariátu školy. Případné nesrovnalosti musí nahlásit ředitelce školy nejpozději do 10. 12. 2015.

Podepsaný protokol o kontrole výpisu z přihlášky musí doručit do školy nejpozději do 17. 12. 2015.

Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého žáka, aby bylo možno napravit případné nesrovnalosti. Databáze bude následně Cermatem uzavřena a již nebude možno provádět opravy.

Výpis z přihlášky si uschovejte, abyste se na jaře 2016 mohli zaregistrovat do VPŽ (výsledkového portálu žáka).


13. 11. 2015 - Maturitní zpravodaj č. 34 - přihlašování k maturitní zkoušce (Cermat)


9. 11. 2015 - Ilustrační testy z cizích jazyků - MZ 2016 (Cermat)


15. 10. 2015 - PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2015/2016

budou maturitní třídy podávat v termínech:

čtvrteční třída dálkového studia VSČ 5: 19. 11. 2015

pondělní třídy dálkového studia DPO 3A, DPO 3B, DPT 3: 23. 11. 2015

V tento den je účast všech studentů na výuce nutná!

Studenti se specifickými poruchami učení či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Pro studenty z předchozích let budou předvyplněné přihlášky k dispozici od 19. 11. 2015 v sekretariátu školy.

POZOR! Uzávěrka podávání přihlášek bude 1. 12. 2015, po tomto datu se již nebude možné přihlásit.


15. 10. 2015 - Témata 3. částí k ústní MZ z cizích jazyků


14. 10. 2015 - Maturitní zpravodaj č. 33 - Informace k maturitní zkoušce ve šk. r. 2015/2016 (Cermat)


12. 10. 2015 - Seznam literárních žánrů a autorů k DT z českého jazyka a literatury (Cermat)


16. 9. 2015 - ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2015/2016 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3A, DPO 3B, DPT 3 a VSČ 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2016. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam literárních děl ke stažení: WORD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL


8. 9. 2015 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015/2016 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2015. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2016

V jarním zkušebním období se MZ konají od 2. 5. do 10. 6. 2016.

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

-        didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika) a písemné práce (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  2. 5. – 11. 5. 2016

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2016.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2016

-        ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2016

2. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

-        praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3A, DPO 3B, VSČ 5, DPT 3): nejdříve 1. 4. 2016

-        písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3A, DPO 3B, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2016

-        ústní zkoušky z odborných předmětů (DPO 3A, DPO 3B, VSČ 5, DPT 3): 16. 5. – 10. 6. 2016

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2016.


31. 8. 2015 - MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015/2016:

Společná (státní) část MZ 2015/2016:

Dvě povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: 
cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

Profilová (školní) část MZ 2015/2016 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

64-41-L/51 Podnikání – třídy DPO 3A, DPO 3B

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) MATURITNÍ TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

-        Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

-        Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

23-43-L/51 Provozní technika – třída DPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů  MATURITNÍ TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

 max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

-         Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

-         Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – třída VSČ 5

Tři povinné zkoušky:

1. Veřejná správa (ústní zkouška)  MATURITNÍ TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Písemné komunikace a administrativy (pozn. zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

-        Účetnictví (písemná zkouška)

-        Ekonomika (písemná zkouška)

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3A, DPO 3B, DPT 3, VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3A, DPO 3B, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3A, DPO 3B, DPT 3, VSČ 5)

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2015/2016

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.


LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška od r. 2015


29. 4. 2014 - MŠMT zveřejnilo v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.

Katalogy pro jednotlivé předměty:

Český jazyk a literatura

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk


Doporučujeme sledovat www.novamaturita.cz.


logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2017 / 2018

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

NOVĚ od 1. 9. 2017!

DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ MATURITNÍ STUDIUM DVOULETÉ: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2016/2017 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Registrace na VPŽ k MZ 2017

od 1. 2. 2017.

... ~ ...

Ústní maturitní zkoušky jaro 2017

DPO 3: 27. 5. - 28. 5. 2017, VSČ 5: 2. 6. - 3. 6. 2017, EPT 3: 3. 6. 2017

... ~ ...

DT a PP (ČJL, CIJ a MAT)

Výsledky mailem, DT dne 15.5.2017, PP do ústních MZ.

... ~ ...

Uzavření klasifikace za 2. pololetí 2016/2017

Pondělní třídy do 19. 6. 2017, vydávání vysvědčení bude 26. 6. 2017 od 14:15 do 15:00 hod. Čtvrteční třídy do 22. 6. 2017, vydávání vysvědčení bude 29. 6. 2017 od 14:15 do 15:00 hod.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2016/2017

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet