Školní informace k maturitním zkouškám 2017

Aktuality

AKTUALIZACE K 13. 8. 2017:

Jednotné zkušební schéma státní části MZ - podzimní období 2017 (MŠMT)

PODROBNÉ ŠKOLNÍ INFORMACE

DT a PP:

Termín: 4. –  8. 9. 2017

Místo konání (spádová škola): Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o., Čsl. armády 1530/29

Po 4. 9. 2017: PP ANJ od 12:00 hod., PP NEJ od 12:00 hod., PP RUJ od 14:00 hod., DT MAT od 14:00 hod.

Út 5. 9. 2017: PP ČJL od 8:30 hod., DT ČJL od 13:00 hod.

St 6. 9. 2017: DT ANJ od 8:30 hod., DT NEJ od 8:30 hod., DT RUJ od 12:15 hod. (SP-2 od 13:15 hod.)

S sebou nezapomeňte pozvánku, občanský průkaz, povolené pomůcky a psací, příp. rýsovací potřeby. Dostavte se raději ve větším časovém předstihu, abyste se stihli zorientovat v novém prostředí.

Pozvánky byly rozeslány e-mailem 14. 8. 2017.

Výsledky DT budou škole uvolněny 11. 9. 2017.        
Výsledky PP do 3 pracovních dnů od ohodnocení PP za celou třídu (pevné datum není stanoveno).

Výsledky maturanti obdrží e-mailem. Zaregistrujte se také do VPŽ, abyste obdrželi opravené práce.

ÚSTNÍ ZKOUŠKY:

se budou konat 14. 9. 2017 v LIVĚ, maturanti obdrží pozvánky počátkem září 2017.

 

K převzetí maturitních vysvědčení budou maturanti pozváni e-mailem.

Protokoly o výsledcích společné části budou všem rozeslány e-mailem (nejpozději do 22. 9. 2017).


30. 6. 2017 - ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2017

DT a PP se budou konat na spádové škole od 4. 9. do 8. 9. 2017 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2017).

Ústní MZ budou v LIVĚ 14. 9. 2017 a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.


13. 6. 2017 - PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU TERMÍNU MZ 2017 (aktualizováno)

lze podávat od čtvrtka 15. 6. 2017 v úředních hodinách sekretariátu. Uzávěrka podávání přihlášek bude 26. 6. 2017 v 15,00 hod. Po tomto termínu se již nelze přihlásit!

Základní informace k podzimnímu termínu:

DT a PP se budou konat na spádové škole od 4. 9. do 8. 9. 2017 (pozvánky obdržíte e-mailem v polovině srpna 2017).

Ústní MZ budou od 11. 9. do 20. 9. 2017 (přesné datum bude stanoveno po ukončení podávání přihlášek) a pozvánka bude zaslána e-mailem v 1. zářijovém týdnu.

Více zde.

Informace budou také na webu školy.


15. 5. 2017 - Informace k žádostem o přezkum DT a PP + formuláře žádostí. Žádost musí být podána do 5. 6. 2017.


4. 5. 2017 - ROZPISY ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2017

DPO 3: 27. 5. - 28. 5. 2017

VSČ 5: 2. 6. - 3. 6. 2017

EPT 3: 3. 6. 2017


19. 4. 2017 - Maturitní zpravodaj č. 42 - cizí jazyk (Cermat)


12. 4. 2017 - Maturitní zpravodaj č. 41 - matematika (Cermat)


30. 3. 2017 - Písemné a praktické profilové maturitní zkoušky jaro 2017:

Organizační opatření písemné profilové MZ 2017 (DPO 3, VSČ 5) - 4. 4. 2017

Organizační opatření praktické profilové MZ 2017 (DPO 3, VSČ 5, EPT 3) - 8. 4. 2017


28. 3. 2017 - Sdělení MŠMT - Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve šk. r. 2016/17


20. 3. 2017 - Maturitní zpravodaj č. 40 - Český jazyk a literatura (Cermat)


6. 3. 2017 - Dnešního dne byly e-mailem rozeslány letošním maturantům pozvánky k DT a PP.


31. 1. 2017 - KDY SE BUDE NA JAŘE 2017 V LIVĚ MATUROVAT?

Všechny termíny jednotlivých zkoušek naleznete zde. Jednotné zkušební schéma DT a PP pro LIVU zde.


27. 1. 2017 - REGISTRACE NA VPŽ k MZ 2017

Od 1. 2. 2017 se již maturanti mohou zaregistrovat na Výsledkovém portálu žáka a zadat souhlas se zasláním vybraných výsledkových dokumentů z jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017. Přístupový kód naleznete na výpisu z přihlášky z prosince 2016 anebo v březnu na pozvánce k DT a PP.


13. 1. 2017 - Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek (DT a PP) státní části maturitní zkoušky JARO 2017 (MŠMT)


2. 12. 2016 - KONTROLA PŘIHLÁŠENÝCH ÚDAJŮ K MZ JARO 2017

Všem přihlášeným žákům maturitních tříd byl mailem zaslán výpis z přihlášky s jeho daty a přihlášenými předměty a protokol o předání výpisu z přihlášky.

Povinností žáka je výpis si zkontrolovat a potvrdit svým podpisem správnost na protokolu o předání výpisu z přihlášky. Případné nesrovnalosti musí nahlásit ředitelce školy nejpozději do 8. 12. 2016.

Kontrola výpisu z přihlášky musí být provedena nejpozději do 19. 12. 2016.

Včasná a pečlivá kontrola výpisu z přihlášky je v zájmu každého žáka, aby bylo možno napravit případné nesrovnalosti. Databáze bude následně Cermatem uzavřena a již nebude možno provádět opravy.


10. 11. 2016 - PŘIHLÁŠKY K JARNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2016/2017

budou maturitní třídy podávat v termínech:

pondělní třídy dálkového studia DPO 3, EPT 3: 21. 11. 2016

čtvrteční třída dálkového studia VSČ 5: 24. 11. 2016

V tento den je účast všech studentů na výuce nutná!

Studenti se specifickými poruchami učení či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek (doporučení) PUP z PPP nebo SPC.

Pro studenty z předchozích let budou předvyplněné přihlášky k dispozici od 15. 11. 2016 v sekretariátu školy.

POZOR! Uzávěrka podávání přihlášek bude 1. 12. 2016, po tomto datu se již nebude možné přihlásit.


10. 11. 2016 - Maturitní zpravodaj č. 39 - Maturita v roce 2017 (Cermat)


10. 10. 2016 - Témata 3. částí k ústním zkouškám z cizích jazyků


19. 9. 2016 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2016/2017 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a VSČ 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2017. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam literárních děl ke stažení: WORD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


19. 9. 2016 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2016. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou posudek PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2017

V jarním zkušebním období se MZ konají od 2. 5. do 10. 6. 2017.

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

-        písemná práce z Českého jazyka a literatury: 11. 4. 2017

-        didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika) a písemné práce (Cizí jazyky):  2. 5. – 9. 5. 2017

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2017.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2017

-        ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2017

2. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

-        praktické zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5, EPT 3): nejdříve 1. 4. 2017

-        písemné zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5): nejdříve 1. 4. 2017

-        ústní zkoušky z odborných předmětů (DPO 3, VSČ 5, EPT 3): 16. 5. – 10. 6. 2017

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2017.


22. 8. 2016 - MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017:

 

Společná (státní) část MZ 2016/2017:

Dvě povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: 
cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

 

Profilová (školní) část MZ 2016/2017 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

 

64-41-L/51 Podnikání – třída DPO 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

-        Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

-        Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

 

23-43-L/51 Provozní technika – třída EPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů  TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

 max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

-         Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

-         Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – třída EPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Automatizace (ústní zkouška)

2. Základy elektrotechniky (ústní zkouška)  TÉMATA

3. Praktická zkouška z Elektrických strojů a přístrojů, Elektroniky a Výroby, rozvodu a užití elektrické energie

 max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

-         Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

-         Elektrotechnická měření (písemná zkouška) 

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – třída VSČ 5

Tři povinné zkoušky:

1. Veřejná správa (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Písemné komunikace a administrativy (pozn. zkouška se bude konat na PC)

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

-        Účetnictví (písemná zkouška)

-        Ekonomika (písemná zkouška)

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, VSČ 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (DPO 3, EPT 3, VSČ 5)

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2016/2017

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.


LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška od r. 2016


Katalogy požadavků zkoušek státní části MZ pro jednotlivé předměty:

Český jazyk a literatura

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk


Doporučujeme sledovat www.novamaturita.cz.


 

logo

 
Aktuality

Obory pro školní rok 2018 / 2019

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna telefonního čísla

od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

... ~ ...

Přípravné kurzy ke státním MZ

Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet