Archiv novinek 2011 / 2012

 

 • 24. 8. 2012 - Poslední srpnový týden od 27. 8. do 31. 8. 2012 nás zastihnete v sekretariátu školy mezi 9.00 – 15.00 hod., kromě pátku 31. 8., kdy budeme od 9.00 - 12.00 hod. V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem nebo volat na 602 476 504.

 

           Ústní MZ se konají v S SOU LIVA Most.

 

 • 26. 7. 2012 - PODZIMNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY - DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE - spádovou školou pro konání DT a PP bylo Cermatem určeno Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o.. Pozvánky k jejich konání zatím nejsou k dispozici. Předpokládaný termín rozeslání e-mailem: 15. 8. 2012.

 

 

 • 29. 6. 2012 -                     HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ!

          Zároveň si dovoluji poděkovat všem učitelkám a učitelům a ostatním kolegům za práci, vykonanou

          v uplynulém školním roce, bez které by nemohl být úspěšný. Ještě jednou také blahopřeji letošním

          maturantům denního a dálkového studia ke složení maturitní zkoušky a i jim náleží poděkování za svědomitou

          přípravu. Těm, kteří nebyli úspěšní v některé části maturitní zkoušky, držím palce pro odvolání a jsem

          přesvědčena o tom, že případně uspějí v podzimním termínu. Na studenty z nižších ročníků a nově nastupující

          do 1. ročníků ke studiu v naší škole se těším po prázdninách.

                                                                                                                                                                    Mgr. Alice Linková, ŘŠ

 

 • 29. 6. 2012 - ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (DOKLASIFIKACE) A OPRAVNÉ ZKOUŠKY K UZAVŘENÍ ROČNÍKU

          Zkoušky v náhradním termínu při neklasifikaci a opravné zkoušky: po dohodě s vyučujícím v posledním

          srpnovém týdnu do 31. 8. 2012. 

          Klasifikace za předchozí ročník musí být uzavřena (ve výjimečných případech) nejpozději do 30. 9. 2012,

          žák do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

 

 • 29. 6. 2012 - PRÁZDNINOVÁ PRACOVNÍ DOBA

          O prázdninách nás zastihnete v sekretariátu školy mezi 8.00 – 13.00 hod. celý červenec, kromě týdne od 9. 7.

          do 13. 7. 2012.

          V srpnu nebudeme ve dnech 8. 8. – 21. 8. 2012, kdy čerpáme dovolené. V případě potřeby nás můžete

          kontaktovat e-mailem nebo volat na 602 476 504.

 

 • 15. 6. 2012 - MATURITNÍ ZKOUŠKA - PODZIM 2012:  základní informace naleznete zde. Podrobnější informace budou zveřejněny na webu školy po 15. srpnu 2012.

          Studenti si mohou v sekretariátu školy vyzvednout k ověření správnosti dat proti podpisu výpisy z přihlášek. 

 

 • 15. 6. 2012 - PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE - PODZIM 2012

          Termín pro podání přihlášky: do 25. 6. 2012. Přihlášky jsou k dispozici v sekretariátu školy. 

          Výpisy z přihlášek k ověření správnosti dat si studenti vyzvednou proti podpisu v sekretariátu školy ve dnech

          28. 6. nebo 29. 6. 2012. 

 

 • 15. 6. 2012 - Dnes proběhlo PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A PROTOKOLŮ O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ.

          VŠEM ÚSPĚŠNÝM MATURANTŮM BLAHOPŘEJEME! Smile

          Nevyzvednutá maturitní vysvědčení a protokoly si letošní i loňští maturanti převezmou v sekretariátu školy v

          týdnu od 18. 6. do 22. 6. 2012. 

 

 • 11. 6. 2012 - PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A PROTOKOLŮ O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ:

           Dokumenty maturantům předají třídní učitelé dne 15. 6. 2012:

           -  tř. PO2 v 11,30 hod.

           -  tř. DPO3A, DPO3C, DPO3D, DPT3 a SPE3 ve 14,00 hod.

           VŠEM ÚSPĚŠNÝM MATURANTŮM BLAHOPŘEJEME! Smile

           Ti, kteří neuspěli u některé dílčí zkoušky, si zároveň 15. 6. podají přihlášku k podzimnímu termínu MZ.

           Uzávěrka podávání přihlášek je 25. 6. 2012. Bez podání přihlášky nelze MZ konat.

           Maturanti ze školního roku 2010/11 si dokumenty vyzvednou také dne 15. 6. 2012 mezi 10,00 - 15,00 hod. v

           sekretariátu školy.

           Základní informace k podzimním MZ naleznete zde.

 

 • 11. 6. 2012 - Výsledky MZ od Cermatu jsme OBDRŽELI dnes navečer. Můžete volat na 602 476 504 do 22,00 hod. Zítra od 9,30 do 15,00 hod. a pak opět večer.

 

 • 7. 6., 8. 6., 9. 6. 2012 - Výsledky písemných prací a tudíž celých maturitních zkoušek naše škola dosud od Cermatu NEOBDRŽELA. Sledujte, prosím, tuto stránku, jakmile výsledky dostaneme, budeme maturanty na tomto místě informovat o způsobu, jakým jim budou informace předány. Ústní maturitní zkoušky v LIVĚ skončily teprve 6. 6. 2012 a Cermatem budou škole výsledky poskytnuty až do 3 pracovních dnů po jejich ukončení. Předpokládáme, že to bude v pondělí 11. 6. 2012.

 

 • 6. 6. 2012 - Fotografie z ústních maturitních zkoušek na jaře 2012 si můžete prohlédnout pod obrázky jednotlivých tříd.

Ústní MZ 2012 tř. PO2

Ústní MZ 2012 tř. DPO3D

 Ústní MZ 2012 tř. DPO3C

Ústní MZ 2012 tř. DPT3

Ústní MZ 2012 tř. SPE3

Ústní MZ 2012 tř. DPO3A

 

 

 

 

Ústní MZ 2012Ústní MZ 2012

 

 • 17. 5. 2012 - Od 23. 5. do 6. 6. 2012 proběhnou ústní maturitní zkoušky dle rozpisů pro jednotlivé třídy. HODNĚ ÚSPĚCHŮ!  Smile

 

 

 • 11. 5. 2012 - VÝPISY VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŽÁKA - budou maturantům tříd PO2, DPO3A, DPO3C, DPO3D, DPT3 a SPE3 rozeslány E-MAILEM, a to dne 16. 5. 2012. Není tedy třeba se pro ně dostavovat do školy. Výsledky písemných prací z CJL a ANJ, NEJ a RUJ se maturanti dozvědí až při předávání maturitních vysvědčení.

   DT a PP jaro 2012DT a PP jaro 2012

 

 • 11. 5. 2012 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012: DÁLKOVÉ STUDIUM – 1., 2. ROČNÍKY A TŘ. VSP3, DPS4

           PONDĚLNÍ TŘÍDY: k 18. 6. 2012

           ČTVRTEČNÍ TŘÍDY: k 21. 6. 2012

           Případné zkoušky v náhradním termínu při neklasifikaci: po dohodě s vyučujícím do 30. 6. 2012, event.

           v posledním srpnovém týdnu do 31. 8. 2012. 

           Opravné zkoušky: po dohodě s vyučujícím v posledním srpnovém týdnu do 31. 8. 2012

           Klasifikace za předchozí ročník musí být uzavřena (ve výjimečných případech) nejpozději do 30. 9. 2012, žák

           do té doby navštěvuje podmíněně vyšší ročník.

 

 • 5. 5. 2012 - Podpořte naše "deňáky" ze třídy PO2 v soutěži TABLO ROKU 2012.

 

 • 4. 5. 2012 - ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2012 (23. 5. - 6. 6. 2012) - rozpisy pro jednotivé třídy:

           PO2 - učebna č. 346

           DPO3A - učebna č. 349

           DPO3C - učebna č. 346

           DPO3D - učebna č. 349

           DPT3 - učebna č. 346

           SPE3 - učebna č. 346

 

 • 2. 5. 2012 - NEMOHLI JSTE SE DOSTAVIT K MATURITNÍ ZKOUŠCE NEBO JEJÍ ČÁSTI? Vaší povinností je se do tří dnů od jejího konání omluvit písemně ředitelce školy. Vzor omluvy a další postup naleznete zde.

 

 

 • 28. 4. 2012 - MATURITNÍ KALENDÁŘ PRO KVĚTEN 2012

           1. 5. - Státní svátek

           2. 5. - DT a PP z CJL

           3. 5. - DT a PP z ANJ

           4. 5. - DT z MAT

           7. 5. - DT a PP z NEJ

           8. 5. - Státní svátek 

           9. 5. - DT a PP z RUJ

           15. 5. - škola obdrží od Cermatu výpisy z výsledků DT

           16. 5. - předání výpisů z výsledků DT maturantům osobně/telefonicky mezi 10,00 - 15,00 hod. e-mailem

           od 23. 5. do 6. 6. 2012 - ústní maturitní zkoušky dle rozpisu

           HODNĚ ÚSPĚCHŮ!  Smile

 

 

 

 • 19. 4. 2012 - Jmenné seznamy žáků v učebně pro konání DT a PP společné (státní) části MZ jaro 2012 - 2. 5. - 9. 5. 2012. Konkrétní učebny budou zveřejněny v den zkoušek na nástěnce ve vestibulu školy. Pozn.: Soubor je ve formátu PDF a je rozsáhlý (62 stran).

 

 • 12. 4. 2012 - Dnes byly e-mailem rozeslány maturantům jaro 2012 pozvánky na DT a PP. Ostatních částí maturitních zkoušek se účastní podle rozpisu termínů, se kterým je seznámili třídní učitelé a který je zveřejněn na nástěnce a webu školy.

 

 

 • 10. 4. 2012 - Pozvánky k MZ 2012 obdrží maturanti e-mailem pouze na DT a PP. Ostatních částí maturitních zkoušek se účastní podle rozpisu termínů, se kterým je seznámili třídní učitelé a který je zveřejněn na nástěnce a webu školy.

 

 • 4. 4. 2012 - HEZKÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJE S SOU LIVA MOST

           Velikonoční prázdniny: 5. - 9. 4. 2012

 

 • 31. 3. 2012 - Ilustrační testy a zadání 2012 k přípravě na společnou (státní) část MZ naleznete zde.

 

 

 • 31. 3. 2012 - "ŠKOLNÍ MATURITNÍ GENERÁLKA"

           Harmonogram: středa 28. 3. 2012 od 12,00 hod. uč. č. 346 didaktický test z českého jazyka a literatury,

           čtvrtek 29. 3. 2012 od 12,00 hod. uč. č. 346 didaktický test z matematiky nebo didaktický test z cizího jazyka

           (včetně poslechového subtestu) uč. č. 340.

           Studenti maturitních tříd dálkového studia se mohou dle svých časových možností a zájmu přihlásit e-mailem

           či v sekretariátu školy do 27. 3. 2012. Z důvodu nároků na tisk dokumentace je případné přihlášení závazné.

           S sebou povolené pomůcky.

           Testy, které budou použity, budou od 1. 4. 2012 zpřístupněny na www.novamaturita.cz.

  

 

 • 19. 3. 2012 - Velikonoční prázdniny připadají na 5. 4. - 9. 4. 2012. Tř. DPO3C, DPO3A, DPO3D, DPT3, SPE3 a VSČ1 budou mít konzultace ve středu 4. 4. 2012.

 

 

 

      

 • 9. 3. 2012 - IT test

 

  

 • 3. 2. 2012 - Projekt Šance

 

 • 31. 1. 2012 - Zkoušky v náhradním termínu k doklasifikaci za 1. pololetí šk. roku 2011/2012 - po dohodě s vyučujícím do 31. 3. 2012.

 

 

 

  (informace pro maturitní třídy denního a dálkového studia 2012 - PO2, DPO3A, DPO3C, DPO3D, DPT3, SPE3)

 

 • 23. 1. 2012 - Jednodenní pololetní prázdniny připadají na pátek 3. 2. 2012.

 

 • 17. 1. 2012 - 18. MATURITNÍ PLES                                                                                        

18. maturitní ples

 

 

 • 11. 1. 2012 - KDY BUDOU NA JAŘE 2012 MATURITY? - rozpis termínů všech částí společných (státních) a profilových (školních) MZ pro jednotlivé třídy denního a dálkového studia a seznam povolených pomůcek.

 

 • 6. 1. 2012 - UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ 2011/2012:

 

           tř. PO2 – 25. 1. 2012

           pondělní třídy dálkového studia (DPO1A, DPO1B, PDD1, DPO2A, DPO2B, PDD2, DPO3C, SPE2) – 23. 1.

           2012

           čtvrteční třídy dálkového studia (DPO3A, DPO3D, DPT3, VSČ1, EPD2, VSP3, DPS4, SPE3) – 26. 1. 2012

 

 

PF 2012 Pohodu o vánočních svátcích a úspěšný rok 2012 přeje S SOU LIVA Most.

 • 16. 12. 2011 - Vánoční prázdniny - 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012.

 

 • 15. 12. 2011 - Žádáme maturanty 2011, kteří si podali přihlášku k opravné maturitní zkoušce na jaro 2012, aby si v sekretariátu školy vyzvedli ke kontrole výpis z přihlášky. Děkujeme.

 

 • 15. 12. 2011 - Dnes bylo ukončeno podávání přihlášek k maturitním zkouškám jaro 2012. Výpisy z přihlášek ke kontrole obdrží maturanti denního a dálkového studia proti podpisu při výuce v týdnu od 19. 12. - 22. 12. 2011.

 

 • 8. 12. 2011 - UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K JARNÍMU TERMÍNU MZ 2012 - 15. 12. 2012. Platí pro řádné i opravné maturitní zkoušky. Bez podání přihlášky nelze maturitní zkoušku konat.

          Výpisy z přihlášek obdrží maturanti proti podpisu při výuce v posledním předvánočním týdnu. Maturanti 2011,

          kteří se přihlásili k opravným MZ, si je musí vyzvednout ve škole.

 

 

 • 28. 11. 2011 - Dnes jsme obdrželi od Cermatu dva dokumenty k maturitám 2012:

           Průvodce žáka přihlašováním k MZ 2012.

           Rady pro žáky konající opravnou MZ.

  
 • 23. 11. 2011 - ÚSPĚCH NAŠEHO „DÁLKAŘE“ MATURANTA 2011: Naše škola obdržela od Cermatu zprávu o výsledcích společné části maturit 2011.
  Z této zprávy vyplývá, že pan Tomáš Irlvek z oboru Provozní elektrotechnika je ve státní části MZ 2011 z angličtiny nejlepší nejen z celé školy, ale dokonce je 1. ze 40 643 maturantů všech typů škol v celé ČR ve výsledcích písemné práce, 1. ze 41 485 maturantů v ústní zkoušce, v didaktickém testu pak 4499. ze 40 645 maturantů.
  Blahopřejeme k výbornému výsledku.

 

 • 23. 11. 2011 - Třídní schůzky k výsledkům klasifikace za 1. čtvrtletí 2011/12 pro rodiče žáků třídy PO2 se budou konat v pondělí 5. 12. 2011 od 16,00 hod. v učebně č. 346.

 

 

 • 22. 11. 2011 - PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2012 - JARO

                                          denní studium: PO2 dne 7. 12. 2011

                                          dálkové studium: DPO3C dne 5. 12. 2011

                                                                          DPO3A, DPO3D, DPT3, SPE3 dne 8. 12. 2011

                                           NUTNÁ ÚČAST VŠECH STUDENTŮ VE VÝUCE!

                                           UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 15. 12. 2011

                                           Tento termín platí i pro podávání přihlášek k opravným zkouškám za rok 2011.

 

 

 • 9. 11. 2011 - Státní svátek připadá na čtvrtek 17. 11. 2011.  V pátek 18. 11. 2011 mají žáci denního studia ředitelské volno. Konzultační hodiny pro čtvrteční maturitní třídy dálkového studia DPO3A, DPO3D a DPT3 jsou přesunuty jako náhrada na středu 16. 11. 2011. Více v rozvrzích (str. 2).

 

 

 • 21. 10. 2011 - Nabídka možnosti MATURITNÍHO TRÉNINKU pro třídy dálkového studia DPO3A, DPO3C, DPO3D, DPT3, SPE3: on-line testy z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka a matematiky v termínu od 9. - 18. 11. 2011. Podrobnosti zájemci naleznou zde.

          Testování musí přihlášení maturanti ukončit do pátku 18. 11. 2011!!!

 

 • 12. 10. 2011 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 26. 10. a 27. 10. STÁTNÍ SVÁTEK: 28. 10. Jako náhrada za čtvrtek 27. 10. je výuka čtvrtečních tříd dálkového studia přesunuta na úterý 25. 10. 2011.

 

 • 5. 10. 2011 - Informace pro maturanty 2011, kteří si budou podávat přihlášku k opravné MZ na jaro 2012: termín pro podání přihlášky je nejpozději do 15. 12. 2011. Dále: vydáním nové maturitní vyhlášky došlo ke změně v opravných MZ, a to tak, že v případě neúspěchu u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků žák už nebude opravovat celou maturitní zkoušku z těchto předmětů (všechny tři části), ale pouze tu část, ve které neuspěl. Např. Žák z cizího jazyka úspěšně vykonal ústní část, úspěšně vykonal písemnou práci, ale neuspěl u didaktického testu. Nyní bude opravovat již jen didaktický test, ostatní části konat nemusí. V případě dotazů neváhejte kontaktovat ŘŠ.

 

 

 • 5. 10. 2011 - ZMĚNA ROZVRHU PRO TŘÍDU SPE3 - 13. 10. MAT RY, MAT RY, CJL BG, CJL BG, CJL BG, 25. 10. CIJ FA/ME/HO, CIJ FA/ME/HO, CIJ FA/ME/HO, EKR ME, EKR ME.

 

 • 4. 10. 2011 - Byla publikována nová maturitní vyhláška MŠMT č. 273/2011, kterou byly stanoveny termíny pro maturitní zkoušky 2012. Přihlášky žáků k jarnímu termínu MZ 2012 se budou podávat v prosinci, a to nejpozději k 15. 12. 2011. Další podrobnosti o maturitách 2012 naleznete zde.

 

 • 30. 9. 2011 - Informace pro žáky denního studia a jejich rodiče: Žáci denního studia naší školy nejsou ve školním roce 2011/2012 zařazeni do motivačního programu Ústeckého kraje PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým rozhodnutím zrušilo zařazení žáků všech soukromých škol v našem kraji do tohoto motivačního programu.

 

 • 26. 9. 2011 - Informace pro maturanty podzim 2011 - Pokud jste si dosud nevyzvedli protokoly a maturitní vysvědčení, učiňte tak prosím do konce tohoto týdne, a to: v úterý 27. 9. mezi 10 - 15 hod., ve čtvrtek mezi 10 - 17 hod., případně v pátek mezi 7 - 12,30 hod. Uvedené dny a časy prosím respektujte. Všem úspěšným maturantům blahopřejeme. Smile  

           Didaktické testy a zadání písemných prací z podzimního termínu maturitní zkoušky 2011 budou oficiálně

           zveřejněny na www.novamaturita.cz dne 27. 9. 2011.

           Pokud případně zvažujete odvolání proti výsledkům MZ, je třeba podat ho písemně na MŠMT do 5

           dnů (didaktické testy) nebo na Krajský úřad do 8 dnů (písemné práce) od data, kdy jste se výsledky dozvěděli.

           Pokud se potřebujete poradit, kontaktujte ŘŠ, nejlépe v úterý nebo ve čtvrtek ve výše uvedených časech. Máte

           právo nahlédnout do dokumentace písemných částí MZ, a to ve spádové škole.

 

 • 26. 9. 2011 - Výsledky podzimních MZ zpřístupněny  - předběžné informace na č. t. 602 476 504. Protokoly a vysvědčení budou připraveny k vyzvednutí odpoledne po 14,00 hodině.

 

 • 21. 9. 2011 - Dnes skončily testy a písemné práce podzimních maturitních zkoušek. Výsledky budou škole uvolněny 26. 9. 2011. Informace o datu a hodině, od které si budete moci vyzvedávat protokoly o výsledcích společné části MZ a maturitní vysvědčení bude upřesněna na tomto místě.

 

 • 20. 9. 2011 - Ve středu 28. 9. je STÁTNÍ SVÁTEK.

 

 • 6. 9. 2011 - Informace pro maturanty přihlášené k podzimnímu termínu MZ: NEÚČAST U PODZIMNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK nutno omluvit písemně do tří dnů od konání zkoušky. Další informace a vzor žádosti o omluvu naleznete zde. Poslední den pro doručení omluvy do školy: čtvrtek 22. 9. 2011.

 

 • 1. 9. 2011 - ROZVRHY pro denní a dálkové studium naleznete pod zkratkou své třídy zde. V průběhu školního roku budou ke stažení v informacích pro studenty.

 

 

 

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2018 / 2019

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna telefonního čísla

od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

... ~ ...

Přípravné kurzy ke státním MZ

Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet