Podnikání 64-41-L/51(denní studium)

 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní

Možnosti uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.

Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ.

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce

Základní podmínky přijímání uchazečů: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru H, stanoveném platným předpisem

Základní podmínky průběhu denního vzdělávání: příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů

 

UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání

1. ročník

2. ročník

týdenních

celkový

 Zkr. př.

 Povinné  

 

 a)

 všeobecně-vzdělávací  

 

 CEJ

 Český jazyk 

1

1

2

64

 CIJ

 Cizí jazyk (AJ, NJ dle volby žáka)

4

4

8

256

 LAK

 Literatura a kultura

2

2

4

128

 TEV

 Tělesná výchova

2

2

4

128

 DEJ

 Dějepis

-

1

1

32

 OBN

 Občanská nauka

2

2

4

128

 BAE

 Biologie a ekologie

1

-

1

32

 MAT

 Matematika

4

4

8

256

 IKT

 Informační a komunikační technologie

2

2

4

128

 b)

 odborné

 

 EPO

 Ekonomika podniku

3

3

6

192

 MNG

 Management 

1

-

1

32

 MRK

 Marketing

1

1

2

64

 PRV

 Právo

2

3

5

160

 UCT

 Účetnictví

4

4

8

256

 POA

 Podnikatelská administrativa

2

2

4

128

 c)

 praxe

 

 PPČ

 Praktické podnikatelské činnosti 

1

1

2

64

 celkem

32

32

64

2 048

 

 Odborná praxe

2 týdny

 

 

 

Učební plán ke stažení.

 

Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku a činí 8.900,- Kč/rok. Splatné je v 10 měsíčních splátkách po 890,- Kč. Žáci denní formy nástavbového studia, kteří prospějí s vyznamenáním v 1. roce studia, ve 2. roce studují ZDARMA.

 

Aktuality

Obory pro školní rok 2017 / 2018

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2017/2018 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Provoz školy o prázdninách

otevřeno bude každou středu 10:00 - 15:00 hod., č.t. 602476504, mail livamost@seznam.cz, ve dnech 28. 8. až 31. 8. budeme ve škole mezi 10:00 - 15:00 hod.

... ~ ...

Zahájení školního roku 2017/2018

Čtvrteční třídy dálkového studia 7. 9. 2017 ve 14:15 hod. Pondělní třídy dálkového studia 11. 9. 2017 ve 14:15 hod.

... ~ ...

Opravné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu

k uzavření předchozího ročníku - po dohodě s vyučujícím nejdéle do konce září 2017. Protokoly odevzdejte v sekretariátu školy.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2016/2017

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet